top of page

PRIVATLIVSPOLITIK
OG COOKIES

Seneste opdateret

07.08.2023

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Galleri 15B indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du er i kontakt med os f.eks. fysisk eller besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

  1. Indsamling af personoplysninger

  2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

  3. Samtykke

  4. Sikkerhed

  5. Dine rettigheder

  6. Links til andre hjemmesider

  7. Ændringer af privatlivspolitikken

  8. Kontakt

 
1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler, lagrer og bearbejder oplysninger om dig som fx navn, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresser og nogle gange stillingsbetegnelse.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor.

Indsamling til abonnement på nyhedsbreve

Hvis du vil abonnere på nyhedsbreve fra Galleri 15B, beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og email-adresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål. Nogle gange anvender vi tredjeparter som databehandlere, og disse vil alene få overladt dine personoplysninger som databehandler for Galleri 15B.

Indsamling til invitationer

Vi inviterer dig med som gæst ifm nye åbninger af udstillinger og diverse arrangementer, hvis du har tilmeldt dig, så du modtager invitationer. Til det brug har vi registreret dit navn, titel, email-adresser, telefonnr, privat adresse, evt oplysning om samlevers navn. Nogle gæster bliver også inviteret som samarbejdspartner med Galleri 15B. Vi bruger et system til udsendelse, hvorfor tredjepart og denne alene får overladt dine personoplysninger som databehandler for Galleri 15B.

Indsamling ved udlån af værker

Hvis du låner værker, vil vi af kontraktsmæssige årsager registrere dit navn, stilling/titel, telefonnr. og email-adresse.

 

Indsamling ved henvendelse til Galleri 15B

Når du henvender dig til Galleri 15B enten direkte via email, via vores kontaktformular eller fysisk brev, arkiverer vi din henvendelse og det svar, som du får. Det er for at kunne dokumentere, at vi har taget os af din henvendelse.

Fotografering og optagelser

Vi fotograferer og filmer af og til i vores udstillingslokaler. Her kan du blive filmet, men det vil være på passende afstand, så du vil være svær at genkende. Vi kan finde på at sætte situationsbilleder på vores hjemmeside til markedsføringsformål.

Indsamling af persondata på websteder via cookies

Vi bruger cookies på vores websteder. Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du giver dit samtykke første gang, at du besøger vores hjemmeside. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er at kunne analysere, hvordan vores websteder anvendes og for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse med webstedet.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for, at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside og de forskellige services og funktioner, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig på vores nyhedsbreve, invitationer eller ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
e-mail: dt@datatilsynet.dk

6. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

8. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

Galleri 15B

CVR-nr.: 31342244
Danmarksgade 15B
7000 Fredericia
E-mail: galleri15b@gmail.com

bottom of page